• Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-14

   2023-08-14

   2023 m. rugpjūčio 3 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r. sav., surengtas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-14.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai, vietos projektų atrankos komiteto nariai: Genovaitė Jaškulienė, verslo sektorius, Vytautas Kanišauskas, valdžios sektorius, Birutė Kazlauskienė, pilietinės visuomenės sektorius, Audrius Kliminskas, pilietinės visuomenės sektorius, Paulina Macevičienė, pilietinės visuomenės sektorius, Albinas Navickas, verslo sektorius, Zenonas Pekelis, pilietinės visuomenės sektorius, Gedas Špakauskas, verslo sektorius. Dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Mušinskaitė.

   Dalyvavo darbuotojai: direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė-viešųjų ryšių specialistė  Reda Stalmačenkė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė supažindino, kad vietos projektų atrankos komiteto posėdyje svarstyti teikiami 2 vietos projektai. Kvietimui Nr. 14 teikti vietos projektus pagal dvi vietos plėtros strategijos ,,Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ priemones buvo skirta  107 059,00 Eur paramos lėšų suma, panaudoti 107 052,34 Eur paramos lėšų, lėšų likutis 6,66 Eur.

   Projekto vertinimą atlikusios VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė komiteto nariams pristatė Amatų dvarelio vietos projekto „Dalijimasis sėkmingais gerosios praktikos pavyzdžiais ir naujų bendradarbiavimo formų kūrimas“ vertinimo ataskaitą. Projekto tikslas: skleisti gerosios praktikos pavyzdžius, skatinti bendradarbiavimą ir savanorystę, ugdyti bendruomeniškumą. Įgyvendindamas vietos projektą Amatų dvarelis planuoja surengti 7 patirties vizitus pas įvairių sektorių atstovus. Susipažinus su jų ekonomine veikla, organizuojamais renginiais, bendradarbiavimo ryšiais, kurie geriausiai atspindėtų VVG teritorijos viziją, bus parengtas ir VVG internetinėje svetainėje, feisbuke, kitų organizacijų socialiniuose tinkluose patalpintas publikacijų ciklas apie sėkmingos praktikos pavyzdžius. Bus surengta konferencija „Bendradarbiavimas ir sėkmingi gerosios 2G bei 5G praktikos pavyzdžiai“. Konferencijos dalyviams bus pristatytas Amatų dvarelio projektas, jo rezultatai, gerosios praktikos pavyzdžiai, pristatyta VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, kurios veikla vykdoma jau 20 metų, bendradarbiavimo patirtis. Amatų dvarelis planuoja įsigyti konferencijos organizavimo, salės nuomos ir maitinimo paslaugas. Prašoma paramos suma 7 058,83 Eur. Rekomenduota Amatų dvarelio vietos projektą „Dalijimasis sėkmingais gerosios praktikos pavyzdžiais ir naujų bendradarbiavimo formų kūrimas“ perduoti tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu skirta 80 balų suma.

   Projekto vertinimą atlikusios vertintojos pristatė ūkininko Andriaus Kvedaro vietos projektą „Gamybinio pastato dalies pritaikymas aliejaus gamybai“. Projekto tikslas: pradėti vykdyti naują aliejaus gamybos veiklą ir kurti darbo vietas kaimo vietovėje. Įgyvendindamas vietos projektą ūkininkas A. Kvedaras nuosavybės teise valdomo 173,51 kv. m. pastato dalyje, atliks paprastojo remonto darbus. Ant aliejaus gamybai skirto pastato dalies stogo, bus įrengta saulės elektrinė, įsigytas krautuvas ir aliejaus spaudimo įrangos komplektas. Ūkininkas Andrius Kvedaras pradės gaminti šalto spaudimo nerafinuotą rapsų  ir kanapių aliejų. Aliejaus gamybai reikalingą žaliavą – rapsus ir kanapes ūkininkas užsiaugins savo ūkyje. Aliejaus gamybos proceso metu gautos išspaudos bus siūlomos gyvulius auginantiems vietos ūkiams, žemės ūkio bendrovėms. Įgyvendinant vietos projektą bus sukurtos 2 naujas ir išlaikyta 1 darbo vieta. Ūkininko A. Kvedaro planuojama pradėti vykdyti nauja ekonominė veikla, rapsų ir kanapių aliejaus gamyba, VVG teritorijoje yra inovatyvi. Pagamintas aliejus bus realizuojamas parduotuvėse, mugėse, aliejumi bus prekiaujama internetu visoje Pakruojo VVG teritorijoje ir Lietuvos Respublikoje. Prašoma paramos suma 99 993,51 Eur. Rekomenduota ūkininko Andriaus Kvedaro vietos projekto „Gamybinio pastato dalies pritaikymas aliejaus gamybai“ perduoti tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu skirta 93 balų suma.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas