• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2023-12-21

   2023 m. gruodžio 19 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Valdas Kanišauskas, Vytautas Kanišauskas, Audrius Kliminskas, Paulina Macevičienė, Albinas Navickas, Zenonas Pekelis, Gedas Špakauskas.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė- viešųjų ryšių specialistė Reda Stalmačenkė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Valdybos nariai patvirtino Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos ir paramos sutarties keitimą. Keitimas inicijuotas vadovaujantis VPS lėšų metodikos 151 punktu ir Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (suvestinė redakcija nuo 2023 gruodžio 6 d.) 81.3. punktu. Valdybos nariai patvirtino, kad vietos projektams, finansuojamiems EURI lėšomis, virškontraktuoti skirta paramos suma 80 000 Eur skiriama strategijos prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ įgyvendinti. Per strategijos įgyvendinimo laikotarpį nuo visų priemonių likęs lėšų likutis  skiriamas strategijos prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonei „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ įgyvendinti.

   Valdybos nariai patvirtino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbo reglamentą. Nuo 2024 m. sausio 2 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktoriaus pareigybė keičiama į administravimo vadovo, viešųjų ryšių specialisto pareigybė keičiama į administratoriaus, patvirtinti pareigybių aprašymai ir nustatytas darbo užmokesčio dydis.

   Valdybos nariai patvirtino finansininkės Redos Stalmačenkės prašymą atleisti iš darbo nuo 2023 m. gruodžio 29 d. ir panaikino finansininko pareigybę. Patvirtinta finansinės apskaitos teikimo paslaugų sutartis nuo 2024 m. sausio 2 d.

   Pirmininkas Zenonas Pekelis ir valdybos nariai VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojoms ir vieni kitiems palinkėjo gražių artėjančių švenčių.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas