• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2024-01-22

   2024 m. sausio 18 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Genovaitė Jaškulienė, Valdas Kanišauskas, Vytautas Kanišauskas, Birutė Kazlauskienė, Paulina Macevičienė, Albinas Navickas, Zenonas Pekelis, Gedas Špakauskas.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ administravimo vadovė Marija Žiubrienė, administratorė Raimonda Ušinskienė.

   Valdybos nariai patvirtino Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6-EURI lėšų virškontraktavimas) ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8, VPS priemonių lėšų likutis). Administravimo vadovė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė, kad priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ įgyvendinti skiriama 80 000,00 Eur paramos suma. Pagal šią priemonę parama teikiama verslo naujovėms diegti, naujoms darbo vietoms kurti. Priemonei „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ įgyvendinti skiriama 1 818,28 Eur paramos suma. Pagal šią priemonę parama teikiama saugiai kaimynystei užtikrinti, sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo užimtumui gerinti bei kitoms bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti. Administratorė Raimonda Ušinskienė valdybos narius supažindino su priemonių atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų vertinimo metu, paaiškino kiek balų pagal kiekvieno atrankos kriterijų gali surinkti pareiškėjai.

   Patvirtinę Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus pagal abi VPS prioritetų priemones, valdybos nariai nutarė paskelbti kvietimus teikti vietos projektus Nr. 15 ir Nr. 16. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. vasario 19 d. 8.00 val. iki 2024 m. kovo 20 d. 17.00 val. Vietos projektų paraiškos su priedais priimamos el. paštu pakruojovvg@pakruojis.lt pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

   Administravimo vadovė Marija Žiubrienė pristatė ir valdybos nariai patvirtino metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2023 m.

   Marija Žiubrienė valdybos nariams pateikė informaciją apie kartu su Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupe, kuri yra projekto koordinatorė, ir Anykščių rajono vietos veiklos grupe, pradėtą įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektą „Vietos bendruomenių veiklos pokyčiai ir plėtra panaudojant advokaciją“.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas