• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2024-06-25

   2024 m. birželio 19 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje pagal atstovaujamus sektorius dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: pilietinės visuomenės atstovai – Birutė Kazlauskienė, Audrius Kliminskas, Paulina Macevičienė, Zenonas Pekelis; verslo atstovai – Genovaitė Jaškulienė, Valdas Kanišauskas, Albinas Navickas, Gedas Špakauskas; vietos valdžios atstovai – Vytautas Kanišauskas.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ administravimo vadovė Marija Žiubrienė.

   Administravimo vadovė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė, kad skelbiami 5 kvietimai Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos priemonėms įgyvendinti. Parengti kiekvienos priemonės kvietimo dokumentai, visoms priemonėms parengti paraiškų, verslo projektams – verslo planų priedai excel formatu, prie kiekvienos priemonės pridėtos tai priemonei reikalingos pateikti dokumentų formos. Kiekvieno kvietimo dokumentuose nurodytos remiamos veiklos, tinkami vietos projektų pareiškėjai, galimi partneriai, jeigu jie būtini, nurodyti rodikliai, prie kurių įgyvendinimo priemonė prisideda, parengtas remiamų veiklų sąrašas. Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. liepos 29 d. 8.00 val. iki 2024 m. rugsėjo 2 d. 17.00 val. Vietos projektų paraiškos ir priedai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant elektroniniu paštu pakruojovvg@pakruojis.lt.

   Valdybos nariai patvirtino kvietimų dokumentus ir priedus pagal Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos priemones: Kvietimas Nr. 1, 1 priemonei „Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse“ , Kvietimas Nr. 2, 2 priemonei „Parama verslo plėtrai kaimo vietovėse “, Kvietimas Nr. 3, 3 priemonei „2G ūkių plėtra. Ūkių modernizavimas diegiant skaitmenines ūkininkavimo technologijas“, Kvietimas Nr. 4, 4 priemonei „Girdinti bendruomenė. Bendruomeninių paslaugų kūrimas, plėtojimas, prieinamumo didinimas“, Kvietimas Nr. 5, 6 priemonei „Gerbianti bendruomenė. Kultūrinės, sveikatinimo, socialinės veiklos ir bendruomeniškumo skatinimas“. Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus: Kvietimas Nr. 1, Kvietimas Nr. 2, Kvietimas Nr. 3, Kvietimas Nr. 4, Kvietimas Nr. 5.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas