• Vietos veiklos grupė ieško administravimo vadovo

   2024-07-10

   Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė” ieško administravimo vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, visu darbo etatu.

   Administravimo vadovas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343, (suvestinė redakcija nuo 2024-03-02), t. y. administravimo vadovas – turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei  3 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje; arba turėti ne mažesnę negu 5 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje. VPS administravimo vadovo pareigų negali eiti asmuo, tuo pat metu esantis VVG kolegialaus organo nariu.

   Darbuotojas privalės užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus ir laiku teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK).

   Prašymų laukiame iki 2024 m. liepos 22 d. el. pašto adresu pakruojovvg@pakruojis.lt arba Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” biure adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas.

   Siųsdami savo duomenis, Jūs sutinkate, kad Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė” tvarkytų Jūsų asmens duomenis dėl galimo įdarbinimo.

   Pareigybės aprašymą rasite čia.

    

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas