• Rajono gyventojų aktyvinimo ir strategijos viešinimo renginys

   2019-11-14

   Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ 2019 m. lapkričio 7 d. Restorane „Kruoja“, Pakruojyje, surengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginį „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimas“.

   Renginyje dalyvavo rajono bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai. Renginio dalyviams sveikinimo žodį tarė Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas  Arturas Stankevičius.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė ir finansininkė Jovita Trumpienė potencialiems vietos projektų pareiškėjams pateikė informaciją apie vietos projektų administravimo taisyklių reikalavimus.

   Pranešimą „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) priemonių įgyvendinimas pagal Kvietimą Nr. 5“ pristatė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė. Direktorė renginio dalyvius informavo apie esamą situaciją ir supažindino, kad šiuo metu baigti įgyvendinti 9 vietos projektai: Sigutėnų kaimo bendruomenės, ūkininko Martyno Navicko, Guostagalio paslaugų centro, UAB „Agro Lašmuo“, Ūdekų ir Stačiūnų kaimo bendruomenių, Laisvalaikio klubo „Rozalinas“, Noreikonių jaunimo klubo ir Amatų dvarelio. Pasirašytos sutartys ir šiuo metu yra įgyvendinami 7 vietos projektai: A. Kvedaro individualios įmonės, ūkininko Vaido Virkščio, Degėsių, Jovarų, Pakruojo kaimo bendruomenių, Klovainių jaunimo klubo ir Pamūšio kaimo bendruomenės. Marija Žiubrienė pristatė, kad VVG paskelbusi Kvietimą Nr. 5 planuoja rinkti vietos projektų paraiškas pagal strategijos prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ dvi priemones: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. Pagal strategijos prioritetą Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ vietos projektų paraiškos bus renkamos keturioms priemonėms įgyvendinti: „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Direktorė pagal kiekvieną priemonę pristatė tinkamus paramos gavėjus, tinkamumo sąlygas ir paramos lyginamąją dalį.  

   Apie vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus, vietos projektų atrankos kriterijus, keliamus kiekvienai priemonei, kalbėjo viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. Su tinkamomis finansuoti vietos projektų įgyvendinimo išlaidomis supažindino finansininkė Jovita Trumpienė. Finansininkė detaliai paaiškino, kad šių metų vietos projektų pareiškėjai galės naudoti netiesiogines išlaidas ir informavo, kokios fiksuotosios normos taikomos netiesioginėms išlaidoms apmokėti.

   Vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtimi pasidalino bei į renginio dalyvių klausimus atsakė Jovarų kaimo bendruomenės pirmininkė Asta Štarevičienė, Pakruojo kaimo bendruomenės projekto vadovą pavaduojanti Aušra Dvelienė, Klovainių jaunimo klubo vadovas Martynas Navickas ir už Pamūšio kaimo bendruomenės projekto veiklas atsakinga Asta Jasiūnienė.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė ir finansininkė Jovita Trumpienė su potencialiais vietos projektų pareiškėjais aptarė pirmus žingsnius, galimas veiklas, išlaidas ir atsakė į įvairius jiems kilusius klausimus.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas