• Įgyvendintas Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centro vietos projektas

   2022-06-16

   Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, pirmininkė Renata Dambrauskaitė-Pėželienė, pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, įgyvendino vietos projektą „Laisvalaikio galimybių didinimas ir jaunimo pomėgiams palankios aplinkos formavimas“.

   Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. balandžio 15 d., paramos suma 9 772,25 Eur su PVM, projektas baigtas įgyvendinti 2022 m. balandžio 15 d., išmokėta paramos suma 9 771,16 Eur su PVM. Linkuvos krašto meno mėgėjų klubas prie vietos projekto prisidėjo Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2 443,06 Eur, bendra projekto vertė 12 214,22 Eur su PVM.

   Projekto tikslas – didinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų įvairovę, sudarant vienodas sąlygas visiems įgyti profesinio orientavimo žinių ir įgūdžių, ir įgalinti prisidėti prie solidarios vietos bendruomenės kūrimo.

   Projekto veikloms įgyvendinti jaunimo centras įsigijo buitinės ir kompiuterinės technikos komplektus, daugiafunkcinį spausdintuvą, stalų ir kėdžių komplektą, virtuvės baldus, biuro baldus, taip pat įsigijo paslaugas: maitinimo, internetinės svetainės sukūrimo ir kūrybinių dirbtuvių dalyvių mokymo. Jaunimo centras įgijęs reikalingą techniką, įrangą, baldus ir paslaugas, vaikams ir jaunimui organizavo renginius: Kūrybines dirbtuves “Savęs pažinimas“, „Kaip sėkmingai įsilieti į darbo rinką“, „Tikslai ir motyvai veikti“, „Lyderystės link“ – dalyviai sužinojo apie dalykines kompetencijas, kurias suteikia studijų programos, analizavo paklausias profesijas, aiškinosi, ką  jaunimas norėtų studijuoti arba kokią profesiją norėtų įgyti; Karjeros dieną „Ateik pasimatuoti“ – į renginį buvo kviečiami rajono moksleiviai, jie susitiko su skirtingų profesijų atstovais, susipažino su kiekvienos profesijos privalumais ir trūkumais, verslo galimybėmis. Įgyvendinamas projektas dalyviams sudarė sąlygas geriau pažinti save ir kitus, realizuoti idėjas, įgyti profesinio orientavimo patirties bei įgūdžių ir savybių, reikalingų karjerai planuoti.

   Pasiekimų rodikliai: projekto veiklose dalyvavo 11 savanorių. Įgyvendinant projektą bendradarbiavo 2 jaunimo organizacijos vienijančios 102 narius. Projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų skaičius – 17 šeimų (12 socialinės rizikos šeimų ir 5 daugiavaikės šeimos, kuriose auga 17 vaikų). Projekto įgyvendinimo metu surengtuose renginiuose dalyvavo 260 dalyvių, projekto kontrolės laikotarpiu kiekvienais metais jaunimo centras surengs po du renginius, juose dalyvaus po 120 dalyvių. Pagaminta projekto viešinimo priemonė – plakatas.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas