• VVG „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas

   2023-06-05

   2023 m. gegužės 25 d., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinis narių susirinkimas rašytine procedūra (elektroniniu paštu).

   Iš 44 VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių, susirinkime dalyvavo 37 balsavimo teisę turintys ir 2 balsavimo teisės neturintys nariai.

   Visuotinio narių susirinkimas rašytine procedūra (elektroniniu paštu) surengtas vadovaujantis Visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotiniame narių susirinkime, 2023 m. balandžio 25 d., protokolo Nr. S-2023-1.

   Visuotiniame narių susirinkime svarstytas klausimas dėl Pakruojo rajono 2023−2027 m. vietos plėtros strategijos patvirtinimo. VVG „Pakruojo rajono partnerystė”, konsultuodamasi su visų trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais ir vietos gyventojais, parengė Pakruojo rajono 2023−2027 m. vietos plėtros strategijos projektą, kuris 2023 m. balandžio 21 d. viešai paskelbtas interneto svetainėje derinimui su visuomene. Atlikus vietos gyventojų poreikių ir organizacijų nuomonės tyrimus, išanalizavus viešai prieinamus ir vietos institucijų pateiktus duomenis, apibendrinus susitikimų – konsultacijų seniūnijose bei tikslinių konsultacijų su skirtingų sektorių atstovais rezultatus, buvo atlikta VVG teritorijos stiprybių, silpnybių ir galimybių, grėsmių analizė bei numatytos pagrindinės vietos plėtros kryptys ir jas išpildančios priemonės. Pastabas ir pasiūlymus rajono gyventojai, organizacijos, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai galėjo pateikti iki 2023 m. gegužės 22 d. Pastabų ir pasiūlymų pateikta nebuvo. Pasiūlymas žodžiu buvo gautas iš Lietuvos ūkininkų sąjungos Pakruojo rajono skyriaus pirmininko Albino Navicko, 2023 m. balandžio 4 d. susitikimo – konsultacijų su tikslinės grupės verslo ir ūkininkų atstovais metu. Pasiūlyta mažinti VPS priemonės „Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse“ vienam vietos projektui planuojamą skirti didžiausią paramos sumą nuo 100 000,00 Eur iki 50 000,00 Eur, pasiūlymui pritarta.

   2023 m. balandžio 25 d. Pakruojo kultūros centre, Vienybės a. 1, Pakruojyje, buvo surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė” naujos Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos pristatymo renginys. Renginyje dalyvavo bendruomenių, kitų NVO, verslo, ūkininkų, vietos valdžios atstovai, potencialūs vietos projektų pareiškėjai, Pakruojo rajono VVG nariai ir visi, kam rūpi Pakruojo rajono kaimo vietovių plėtros galimybės. Renginyje VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ strategijos rengimo darbo grupės nariai ir konsultantai pristatė Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo eigą, SSGG, supažindino su teritorijos poreikiais ir išskirtinumu, vizija, misija, vertybėmis, supažindino su strategijos priemonėmis, planuojamomis remti vietos projektų veiklomis, planuojamomis kurti paslaugomis, pristatė kitą aktualią informaciją. Renginyje organizuota diskusija „Pakruojo rajono VVG 2023–2027 m. vizija – 2G žemės ūkio ir 5G bendruomenės kraštas“. Diskusijoje savo nuomonę, požiūrį, kaip tinkamai pasiruošti naujam laikotarpiui, pamąstymą apie tarpusavio supratimą, dėmesio, pagarbos parodymą, reikalingumą, garantijas kiekvienam bendruomenės nariui, gebėjimų ugdymą, išsakė visų trijų sektorių atstovai.

   Elektroniniu paštu „už“ Pakruojo rajono 2023−2027 m. vietos plėtros strategijos patvirtinimą balsavo 37 VVG nariai, gauti narių balsavimo rezultatai saugomi VVG „Pakruojo rajono partnerystė” biure.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas