• Vietos veiklos grupių susitikimas Šiaulių rajone

   2023-09-29

   2023 m. rugsėjo 27 d. asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Kužiuose, Šiaulių rajone, surengė tradicinį Šiaulių apskrities ir Raseinių rajono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir naujų 2023–2027 metų vietos plėtros strategijų rengimu ir vertinimu.

   Susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Reda Stalmačenkė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. Taip pat dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.

   Susitikimą pradėjęs Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas pakvietė pasidalinti informacija apie baigiamas įgyvendinti 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos, aptarti svarbiausius  klausimus ir problemas, su kuriomis susiduria VVG. Kiekvienos VVG atstovai pasidalino vietos plėtros strategijų įgyvendinimo patirtimi, supažindino su vykdomais kvietimais, dalinosi vietos projektų vertinimo problemomis.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos rezultatus, pasidžiaugė, kad surengti visi planuoti kvietimai, panaudotos visos strategijos lėšos, skirtos vietos projektams įgyvendinti. Marija Žiubrienė kalbėjo apie sąlygas ir reikalavimus, keliamas sumanaus kaimo priemonės vietos projekto pareiškėjams, apie jų numatomas patirti išlaidas ir apie projekto rezultatus.

   Susitikimo dalyviai diskutavo apie vertinimui pateiktas naujas 2023–2027 m. vietos plėtros strategijas ir apie joms keliamus taisyklių reikalavimus. Daugiausiai dėmesio susitikimo dalyviai skyrė naujų strategijų atrankos kriterijams aptarti. Kiekviena VVG pasidalino patirtimi apie suplanuotas priemones, apie kuriamų darbo vietų skaičių, surinktus balus, aiškinosi apie naujų strategijų įgyvendinimo terminus, administravimo išlaidas ir kitus naujoms vietos plėtros strategijoms keliamus reikalavimus.

   Susitikimo dalyviams UAB „Aserona“ vadovas Vaidas Čeputis pristatė įgyvendintą vietos projektą, skirtą fizinės gerovės paslaugoms teikti.

   Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ teritorijoje.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas