• Skirta parama Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti

   2023-11-08

   Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 13 d. potvarkiu Nr. 4D-225 (1.8 E) „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, sąrašo patvirtinimo“ informavo, kad Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirta 1 375 072,00 Eur paramos suma.

   Paramos sutartis nebus sudaroma, paraiška laikoma sutartimi, o įsipareigojimų pagal projektą įgyvendinimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

   Rengdama naują strategiją ir siekdama į jos įgyvendinimą įtraukti kuo daugiau VVG teritorijos gyventojų, VVG visose seniūnijose surengė susitikimus su seniūnijų gyventojais, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais, seniūnaičiais, verslininkais ir ūkininkais.  Taip pat buvo surengti susitikimai su trijų skirtingų tikslinių grupių atstovais, su kuriais buvo tariamasi ir konsultuojamasi dėl strategijos priemonių, vietos projektų veiklų, galimų pareiškėjų ir partnerių, didžiausių paramos sumų, paramos intensyvumo bei kitais klausimais. Buvo platinamos anketos ir atliekami rajono gyventojų nuomonės bei organizacijų poreikių tyrimai.

   Atlikus vietos poreikių ir potencialo analizę bei atsižvelgiant į gyventojų išsakytas pagrindines socialinės ir ekonominės aplinkos problemas, pasirinkta Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos tema – paslaugų prieinamumo ir įvairovės kaimo vietovėse didinimas, numatytos pagrindinės strategijos kryptys, tikslai, priemonės, rodikliai ir siekiami pokyčiai.

   Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatytos 8 priemonės.

   Pagal priemonę „Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse“, planuojami įgyvendinti 4 vietos projektai, paramos suma vienam projektui 50 000 Eur, paramos intensyvumas 65 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 200 000 Eur.

   Pagal priemonę „Parama verslo plėtrai kaimo vietovėse“, planuojami įgyvendinti 2 vietos projektai, paramos suma vienam projektui 100 000 Eur, paramos intensyvumas 65 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 200 000 Eur.

   Pagal priemonę „2G ūkių plėtra. Ūkių modernizavimas diegiant skaitmenines ūkininkavimo technologijas“, planuojami įgyvendinti 2 vietos projektai, paramos suma vienam projektui 100 000 Eur, paramos intensyvumas 65 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 200 000 Eur.

   Pagal priemonę „Girdinti bendruomenė. Bendruomeninių paslaugų kūrimas, plėtojimas, prieinamumo didinimas“, planuojami įgyvendinti 3 vietos projektai, paramos suma vienam projektui 80 000 Eur, paramos intensyvumas 95 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 240 000 Eur.

   Pagal priemonę „Globojanti bendruomenė. Viešosios infrastruktūros įrengimas, sąlygų naudotis paslaugomis gerinimas“, planuojami gyvendinti 2 vietos projektai, paramos suma vienam projektui 60 000 Eur, paramos intensyvumas 40 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 120 000 Eur.

   Pagal priemonę „Gerbianti bendruomenė. Kultūrinės, sveikatinimo, socialinės veiklos ir bendruomeniškumo skatinimas“, planuojami gyvendinti 8 vietos projektai, paramos suma vienam projektui 15 000 Eur, paramos intensyvumas 90 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 120 000 Eur..

   Pagal priemonę „5G VVG teritorinis bendradarbiavimas“, planuojamas įgyvendinti 1 vietos projektas, paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 10 000 Eur.

   Pagal priemonę „5G Bendruomenės garantavimas. Skaitmeninių paslaugų populiarinimas kaimo vietovėse“, planuojami įgyvendinti 2 vietos projektai, paramos suma vienam projektui 10 028,80 Eur, paramos intensyvumas 90 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 20 057,60 Eur.

   Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą administruos 2 Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai: administravimo vadovas ir administratorius.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas